728 x 90

روز «ر»، ساعت »سین» نزدیک است

روز «ر» ساعت «سین»
روز «ر» ساعت «سین»

روز «ر»، ساعت «سین» نزدیک است (۱)

خشم دیر آمده‌ٔ سرخ قیام

هم‌چنان ثانیه در ثانیه در تیکاتیک است

 

مشت در مشت گره باید کرد

سرخ باید شد و انبوه و بلند

من به اندازه‌ٔ بی‌تابی ترکیدن بغض

تو به اندازه‌ٔ جوشیدن دیوانه‌ٔ خون در رگ‌ها

باز نزدیک‌تر از هم به همیم

 

روز «ر»، ساعت «سین» نزدیک است

خشم دیر آمده‌ٔ سرخ قیام

هم‌چنان ثانیه در ثانیه در تیکاتیک است

 

ع. طارق

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات