728 x 90

«رویین تن»

رويین تن
رويین تن

تو را دست مادر

در چشمه‌ٔ زلال صدق

غوطه‌ور ساخت

در حالیکه

نه از پاشنه

که از گیسویت گرفته بود

و تو...

نه چون «اسفندیار» چشم بستی

و نه چون «آشیل» گریستی

که چون «زرتشت» خندیدی

با دیدگانی باز!

و این‌گونه تو

سراپا... سراپا!

«روئین تن» شدی

... ... ... ...

ها. . اینک. . سازمان من!

تنپوشی بر تن داری

با تارهای فدا

و پودهای بیباکی و عشق که می‌درخشد

زیبایی‌هایت در تاریکی این جهان، شعله می‌کشد

و چون نبض هستی می تپد

و فروتنی‌ات شیطان را می‌ترساند!

 

حامد. ص شهریور۱۴۰۲

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c9c174ee-9d47-4535-a342-2bac95ae882e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات