728 x 90

سرآمد در شقاوت!

سرآمد شقاوت
سرآمد شقاوت

 

 

سرآمد است «امام» در هر آنچه شیطانی

برون ز دایره و جایگاه انسانی

 

سر آمد است به دغلبازی و ریاکاری

هزار خدعه و نیرنگ در او به آسانی

 

بیان واژه «دجال» برای او نا چیز

صفات ویژه او ماورای شیطانی

 

همانکه بود نماد شقاوت دوران

تمام خوی و صفاتش بتر ز حیوانی

 

برون شده ز لجنزار ایده‌های عفن

به هیأت بشری با عبای روحانی

 

بزرگ سارق و خائن به اعتماد و امید

سر آمد همه حکام ضدایرانی

 

به خاک و خون بکِشید خلق را به نام خدا

خدای او همه امیال پست حیوانی

 

بدیل و وارث او تالی همان دیو است

که در خباثت و پستی شبیه همسانی

 

مرام او چو امام اش ستیز با انسان

فرو گذار نکرد از طریق آن جانی

 

قیام خلق که عزمش ز ریشه کندن اوست

فکنده شیخ زبون را به این پریشانی

 

ز فرط وحشت از آن انقلاب در تقدیر

کلام او شده یکسر کلام هذیانی

 

هراس او همه از آتشی است بنیان‌کن

که عنقریب ببیند مهیب و طوفانی

 

گودرز – خرداد ۱۴۰۲

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/bdbf69d3-19fe-4990-938d-8de7e098d1a2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات