728 x 90

سردار بلاهت!

پاسدار سلامی
پاسدار سلامی

پاسدار سلامی گفت در ۲۰آبان با خانه گردی

به محل سکونت ویروس کرونا حمله می‌کنیم…

برای قلع و قمع و دفع ویروس

«سلامی» گفت دارد طرح مخصوص

سپاهی و بسیجی با بصیرت

درآرند ریشهٔ «کوید» منحوس

تهاجم می‌کنند بر جایگاهش

بَرَند او را به زندان با اتوبوس

نشد گر واکسن و دارو مهیا

بسیجی و سپاهی نیست مایوس

کرونا یاب روزی رو نمودیم

بسا پیشرفته‌تر از چین و از روس

از این شِر و وِر و هذیان سردار

عیان شد اضطراب و ترس و کابوس

هراس از خیزش و عصیان ملت

شده پنهان به پشت نام ویروس

بخندید و بگفتا مرغ پخته

بلاهت هست با «سردار» مأنوس

چماقِ دستِ ویروس ولایت

شده سرلشگر پیکار ویروس

ظریفی رو به سردار بلاهت

بگفتا ای فلان سردار منحوس

اگرخواهی سکونت‌گاه آن را

بدون رهنما و شخص جاسوس

برو یک راست در بیت ولایت

کرونایش بُوَد از نوع مخصوص

کرونای ولایت مرگزاتر

بُوَد از بدترین انواع ویروس

خودت سرکرده ویروسهایی

مخور از بهر ملت آه و افسوس

کُشنده‌تر به مانند شمایان

نباشد در جهان در هیچ قاموس

گودرز - آبان ۹۹

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/49c10bf0-a0d8-498b-8425-c12883898a1e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات