728 x 90

سرود فتح و ظفر «بابا»

برای مجاهد قهرمان محمد سیدی کاشانی

بابا در لیبرتی پس از موشک باران آبان ۹۴
بابا در لیبرتی پس از موشک باران آبان ۹۴

فروتنی و صمیمیت و صفا «بابا»

به راه صدق و فدا شاخص وفا «بابا»

دلیر و پاکباز و مقاوم همیشه در پیکار

صبور و فاتح هر رزم و ابتلا «بابا»

مرید و پیرو آن یار و باغبان نخست

که کاشت بذر صداقت به قلب‌ها، «بابا»

فزون ز پنج دهه در مصاف شاه و شیخ

به پیکرش اثر تیر اشقیا «بابا»

گذر نموده ز زندان و رنج داغ و درفش

غمِ صفِ طویلِ عزیزان به دارها، «بابا»

سرودهای رهایی ترانه‌های شرف

نشان همت آن یار آشنا، «بابا»

وجود او همه وارستگی و ایمان بود

ز هر چه سود و زیان در جهان، رها «بابا»

صفای باطن او دلنواز یاران بود

همیشه خاکی و یکرنگ و بی‌ریا «بابا»

حضور او همه جا در نبرد آزادی

سرود فتح و ظفر نغمه و نوا «بابا»

 

گودرز – ۲۸آذر ۹۷

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات