728 x 90

«سیگنال»!

سیگنال
سیگنال

پاسدار محسن رضایی:

«ایران آماده مذاکره است… اگر طرفهای مقابل سیگنال واضحی بفرستند

که تحریم‌ها تا یک‌سال آینده برداشته می‌شود».

به استکبار گفتا پاسداری

که در خنگ و مشنگی هست تکخال

بده بر ما در این هنگامه سیگنال

که قدری شادمان گردیم و خوشحال

اگر دادی بده از نوع «واضح»

که از تأثیر آن «آقا» کند حال

مبین این هارت و پورت و های‌وهویش

بُوَد از جان و دل مشتاق سیگنال

برای گفتمان آماده هستیم

اگر تحریم شُل گردد دو مثقال

رسان بر ما به‌نحوی این ندا را

که کاری می‌کنی تا آخر سال

شده عظما پریشان حال مضطر

چنان جغدی که گشته بی‌پر و بال

رجز خوانی اگر گاهی نماید

اموراتش چنین چرخیده تا حال

ولی دنیا کنون تغییر کرده

شده هر ادعایش کشک و پوشال

از این رو این دبیر خنگ «مجمع»

به کارش می‌کند این‌گونه اخلال

دگر دوران شیرین مماشات

گذشت و نیست بر ان رسم و منوال

نطام و رهبر و ایل و تبارش

«همه با هم» خورند یک مهر ابطال

گودرز – اسفند۹۹

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/18f74199-b79c-4f52-b696-cdb1b2975bd3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات