728 x 90

شاعری که دلی بود - در درگذشت حمید اسدیان

شاعر و نویسندهٔ مجاهد خلق حمید اسدیان
شاعر و نویسندهٔ مجاهد خلق حمید اسدیان

«هر کاتب که نه دل بوُد بی‌خبر است و

هر مکتوب الیه که نه دل است هم‌چنین»
عین القضات همدانی

وقتی شاعری

ـ که دلی ست –

می‌میرد

آسمانی به زمین نمی‌آید

زمینی به آسمان نمی‌رسد

پرنده ترانه‌اش را می خواند

باد به گلها می وزد

و آفتاب
سایه‌اش را بر سر ما پهن می‌کند


وقتی شاعری می‌میرد
که دلی باشد

عرش خدا به لرزه در نمی‌آید

باران هم‌چنان می بارد

و زندگی... ... .

نه!
زندگی یک قدم می‌ایستد

زبان حقیقت به ترسشی از کار می‌افتد

و عشق
از هول غش می‌کند

چرا که دلی

از حرکت ایستاده است
مثل چراغی

که در شب دنیا
خاموش شود
و ما دلشاعران
کورمال ... کورمال...
از روبه‌رو

با دستهامان
سایان به دیوارهای ظلمت و شقاوت
از یکدگر می‌پرسیم
نور کی می‌آید؟

م. شوق۲۵ آذر ۱۳۹۹