728 x 90

شهر خروش و شورش!

تظاهرات و درگیری مردم دلیر زاهدان ۷مهر ۱۴۰۲
تظاهرات و درگیری مردم دلیر زاهدان ۷مهر ۱۴۰۲

این زاهدان زخمی و خونین ز جور شیخ

چون شعله‌ای ز خشم خروشان ملت است

 

هر جمعه می‌خروشد و فریاد خشم آن

چون پتک بر بنای نظام ولایت است

 

با مردم صبور و نجیب و دلاورش

باروی استقامت است و نماد شجاعت است

 

زآتشفشان و جوشش خونهای «هشتِ مهر»

پیروزیِ نبرد نهایی بشارت است

 

«پادا بلوچ» که از قیام تو شیخ و نظام او

در اضطراب دائم و در بیم و وحشت است

 

در روزگار سلطه و جور و جفای دیو

عصیان و شورش است که راه شرافت است

 

در سرزمین سوخته از جور شاه و شیخ

رزم شما نماد غرور است و غیرت است

 

سرتاسر وطن به یاد شهیدان آن دیار

در فکر انتقام ز نظام جنایت است

 

در سالگرد «جمعه خونین» زاهدان

آتش فقط برای فقیهان کفایت است

 

گودرز ـ مهر ۱۴۰۲

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/23f6322e-caef-4929-a729-33998ca9b596"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات