728 x 90

شورش و فریاد…

اعتراض بازنشستگان
اعتراض بازنشستگان

 

برای قیامها، اعتراضات و اعتصاب روزانهٔ اقشار محروم و به ستوه آمده علیه نظام غارتگر آخوندی!

 

صبر ملت از این همه بیداد

به سر آمد کشد ز جان فریاد

 

به خیابان شهرها با خشم

می‌خروشند که هر چه بادا باد

 

شهرها در تدارک توفان

تا ز ریشه ز پایه از بنیاد

 

برکَند یا در آتش اندازد

بارگاه ولایت بیداد

 

به تباهی کشانده «حرث و نسل»

حاکم دیو سیرت جلاد

 

عزم این میهن بلادیده

خیزش و خشم و شورش و فریاد

 

مرگ بر این ولایت غارت

ننگ بر این حکومت شیاد

 

در مصاف است کاوه با ضحاک

خیزش او برای عدل و داد

 

امتدادش نبرد افزون تر

انتهایش سقوط استبداد

 

بامدادش طلوع آزادی

شهر آباد و مردمی دلشاد

 

گودرز – خرداد ۱۴۰۱

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/cd2ec779-fe2e-4a10-8348-f1b83e89c2d6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات