728 x 90

«طرح نور» یا طرح ظلمت ضحاک!

سرکوب زنان...
سرکوب زنان...

جناب شیخ و ایضاً کل اصحاب

بدون هیچ ترتیبی و آداب

 

بدون دنده و ترمز دوباره

به میدان آمده از بهر ارعاب

 

سپاهش از سوار و از پیاده

سوپر وحشی رذالت پیشهٔ ناب

 

در این کار خطیر فوق حساس

همه دارای صد عنوان و القاب

 

برای «امر بر معروف» هستند

ز دریای ولایت جمله سیراب

 

تماما تا بن دندان مسلح

برای پیشبرد حکم ارباب

 

چماق و چوب و باتوم، خودروی «وَن»

مهیا کرده‌اند هر گونه اسباب

 

نباید برد از یاد «اغتشاشات»

نمانده بهر «آقا» طاقت و تاب

 

نباید بیش از این اصل ولایت

شود چون کشتی بشکسته در آب

 

هراس و وحشت از عصیان ملت

ربوده از دو چشم «رهبری» خواب

 

برون رفت موقت «طرح نور» است

که باشد در فضاحت ویژه و ناب

 

برای «طرح نور» یا ظلمت محض

بگفتا مهملاتی شیخ کذّاب

 

به رویش هم ز یاسای ولایت

ملاتی ریخته از بهر دوغاب

 

اگر چه طرح ظلمت از برایش

نباشد جز مسیری سوی گرداب

 

ولیکن پاسخ او را سرانجام

جوانان دختران مهر و مهتاب

 

دهند با پایداری و تهاجم

دلیر و شورشی قبراق و شاداب

 

گودرز – اردیبهشت ۱۴۰۳

 

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ac160c4f-12d9-4873-889c-49ee72974f69"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات