728 x 90

عاقبت برجام!

عاقبت برجام
عاقبت برجام

در موسم و ایام فرحبخش بهاری

هنگام گل و سبزه و آواز قناری

در دولت وامانده و در بیت ولایت

اینک شده چون فصل غم و شیون و زاری

برجام که سرمایه محبوب نظام است

اینک شده چونان جسدی بر سر گاری

این موهبتی بود که در کیسه «آقا»‌

می ریخت در ایام بلا ارز دلاری

روحانی و عظما و همه اهل ولایت

هستند در این واقعه در حال خماری

از عاقبت کار پریشان و مشوّش

فریاد کنانند همه از نوع حماری

ایشان ز سر غیظ و غضب کف به دهان است

«دشمن» شده از هیبت ایشان متواری

این خشم و غضب بهر تسلای بسیج است

لاکن به خفا اشک روانش شده جاری

عظما که ز «بدعهدی» «دشمن» نگران است

زین مخمصه خواهد بخرد راه فراری

گوید به اروپا نتوان بیهُده دل بست

یا چین بکند معجزه یا روس تزاری

با اولدروم و بلدروم ناب ولایی

دیگر نتواند بکند موج سواری

تحریم اگر لغو شد از بابت برجام

باز آید و مسدود کند راه و مجاری

اصحاب مماشات که در هول و ولایند

دیگر نکند فایده‌شان نامه‌نگاری

گویند ولی ملت آزاده به عظما

راهی نَبُوَد پیش تو جز خفت و خواری

با همت و با شورش محتوم جوانان

این بار نداری تو دگر راه فراری

گودرز

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات