728 x 90

«عزیز»!

«عزیز» مادر رضایی‌های شهید
«عزیز» مادر رضایی‌های شهید

برای «عزیز» مادر مجاهدین، مادر قهرمان «رضائیها» با دیدن آثار شکنجه ساواک شاه بر پاهای او پس از پنجاه سال…

 

 

مادر خلق و مادر ایران

مادر مهر و عشق بی‌پایان

 

رهرو انقلاب و آزادی

نیم قرن در نبرد و در میدان

 

قهرمان مادر «رضائیها»

شیرآهن دلاوران زمان

 

مادراختران ظلمت سوز

پیشتازان نامی ایران

 

یاور پاکباز سرداران

رهگشایان رزم هر دوران

 

مادر «احمد» آن شهید نخست

سمبلی از جسارت و ایمان

 

هم‌نبرد «رضا» چریک دلیر

آن شهاب و ستارهٔ رخشان

 

آه آز «مهدی» و رشادت او

گل سرخی شکفته در طوفان

 

هر یک اسطوره‌ای و سرداری

شاخصان صداقت و ایمان

 

ماجرای «عزیز» و پیکارش

داستان صلابت انسان

 

همچو البرز استوار و صبور

در تمام مصائب دوران

 

رنجها در خطوط چهرهٔ او

باز گوید ز ظلم جباران

 

روزهای شکنجه و زندان

غم هجران و داغ فرزندان

 

درد جانکاه کابل در کف پا

رگ و پوست چاک چاک و خون افشان

 

عصب و گوشت و پوست و تاول و درد

نیم قرن یادگار آن سلطان

 

اثر ماندگار و مُهر «ساواک»

برکف پای مادر ایران

 

افتخار و شرف برای «عزیز»

سندی از وفای بر پیمان

 

ننگ از بهر شاه و بر نظام او

بر بقایای آن ستمکاران

 

شاه خائن برفت و شیخ آمد

پیر ضحّاک زاده شیطان

 

چهل و اندی نبرد با این دیو

باز هم داغ و درد فرزندان

 

رزم و رنج «عزیز» و قصه او

داستان نبرد بی‌پایان

 

شد قرین نام آشنای «عزیز»

با نبرد رهایی ایران

 

گودرز – آذر ۱۴۰۲

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/efaa750f-0275-4855-aa53-24e995dcc026"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات