728 x 90

«فرود سخت»!

فرود سخت
فرود سخت

«فرود سخت» خبر از هلاکت جلاد

به شهرهای پر از اشتیاق میهن داد

 

خبر اگر چه نخست نا رسا و مبهم بود

ولی پیام و نوید فنای دشمن داد

 

«فرود سخت» سقوطی به قعر دوزخ بود

نشاط و شادی آز آن پس به مام میهن داد

 

«فرود سخت» کلام و عبارت شیخ است

پیام مرگ به «آقا» صریح و روشن داد

 

بسان پتک گرانی به فرق ایشان بود

خبر ز مرگ مریدان بی‌سر و تن داد

 

اگر چه بهر ولایت هلاکت جلاد

عزا و استرس و اضطراب و شیون داد

 

برای ملت ایران بسا مبارک بود

هلاک او شوک مثبت به کوی و برزن داد

 

همانکه بود وجودش جنایت و نکبت

چه درد و داغ و عذابی که او به میهن داد

 

کنون که بر سر و برسینه می‌زند عظما

به چهار گوشهٔ ایران صفای گلشن داد

 

به شوق حادثه خندان و خوش ظریفی گفت

خوشا به کوه که چنین پاسخی به دشمن داد

 

همانکه نام و نشانش مرادف اعدام

هلاکت‌اش به وطن شوق شاد بودن داد

 

نبود گرچه بجز شش کلاسه‌ای کذاب

به دستگاه ولایت شوک نبودن داد

 

خروش و جوشش دهها هزار خون جوان

نوید کاخ ولایت ز ریشه کندن داد

 

گودرز - ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/824a0393-8b35-497d-b052-04fe29d7849f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات