728 x 90

قیام آب و آزادی!

خوزستان زیبا
خوزستان زیبا

به خوزستان زرخیز پر از آب

بخشکید آب در کارون و تالاب

ببردند ثروت آن را به غارت

نماند بر جای جز یک دشت بی‌آب

نه نفت و گاز آن شد سهم مردم

نه نخلستان ز کارون گشت سیراب

بخشکید آبهای کرخه و هور

بشد تالابهایش خشک و مرداب

به فریاد آمده «زرع و نخیلش»

ز جور سالیان شیخ و اصحاب

قیام آب و آزادی، ربوده

ز چشم شیخ اهریمن صفت خواب

زخوزستان تا هر جای ایران

برایش یک هلاکت‌گاه و گرداب

تمام پهنه ایران از این پس

سراسر خیزش است و رزم و پایاب *

گودرز – ۲۸تیر ۴۰۰

*پایاب = ایستادگی و مقاومت (فرهنگ معین)

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات

قیام آب و آزادی!