728 x 90

لشگر اراذل…

پاسدار و جانی و دزد
پاسدار و جانی و دزد

«لشکری آمد به میدان، پیش و پس»

جز اراذل نیست آنجا هیچکس

 

عاشقان کرسی و جاه و مقام

هر یکی دنبال ابقای نظام

 

قاضی جلاد و مشتی پاسدار

بازجو، کلّاش و دزد و جیره خوار

 

هر یکی از دیگر منفورتر

از خصوصیات انسان دورتر

 

از سران و کارگردان قوا

از وزیر و از وکیل و مافیا

 

هر یکی با صد دعاوی و شعار

سنگ پا در پیش اینان شرمسار

 

وعده قسط و عدالت می‌دهند

بینوایان را خجالت می‌دهند

 

محو می گردد دگر فقر و فساد

رونق و سامان بگیرد اقتصاد

 

می‌شود ایران بهشت روزگار

گر فلان جلاد آید رأس کار

 

زیرکی گفتا «خفه» ای خائنان

حاصل اعمالتان باشد عیان

 

تف بر این بازی و این نیرنگ‌تان

بر بساط خیمه شب بازیتان

 

یک رئیس‌جمهوری عظما مدار

یک تدارکچی سلب الاختیار

 

نیست جز افزایشی بر ننگتان

این بساط رهبر الدنگ تان

 

رأی ملت بود و باشد یک‌کلام

سرنگونی ولایت با قیام

 

گودرز – اردیبهشت ۱۴۰۰

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/227c7e5b-31c3-4b2f-b0af-a8405248cccd"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات