728 x 90

ماهواره روسی ولایی!

ماهواره روسی خیام سفارش رژیم
ماهواره روسی خیام سفارش رژیم
خبرگزاری ایرنا ۱۸مرداد ۱۴۰۱: ماهواره ایرانی «خیام» پرتاب شد
سفارت روسیه در تهران در یادداشتی نوشت: «ماهواره «خیام» توسط شرکت‌های روسی به سفارش طرف ایرانی ساخته شده است».

 

 

ماهواره‌ای که از روس پرتاب در فضا شد

در دولت و ولایت ولوله‌ای بپا شد

 

«خیام» نام آن را بنهاده‌اند این قوم

در پشت نام نیکش این کار پر ریا شد

 

گفتند از چپ و راست ماییم صاحب کار

این افتخار تازه سهم و نصیب ما شد

 

از سوی شیخ جلاد گفتا چنین «سخنگو»

«تسخیر دانش» ما، هم ارض و هم فضا شد

 

ایضاً شیخ جلاد گفتا که «افتخار» است

فیلی که این میانه از سوی ما هوا شد

 

اکنون که گاری ما در گل فرو نشسته

این ماهواره‌بازی شاید که رهگشا شد

 

هر گوشه در ولایت سرشار علم و فن است

آن «کرونا یاب» معروف جام جهان‌نما شد

 

پرتاب ماهواره کردیم اگر دو صد بار

پرت و پلا پرانی پایان ماجرا شد

 

پرتاب کرد چون روس گفتیم از آن ما بود

در روزگار پیسی چیزی به نام ما شد

 

این روس بی‌مروّت تکذیت کرده آن را

ماهواره‌سازی ما چون دود در هوا شد

 

برجام بی‌سرانجام بر روی دست مانده

جولان در فضا هم این‌گونه برملا شد

 

آنجا اگر نبردیم کاری ز پیش گفتیم

با ماهواره شاید دردی زما دوا شد

 

ما صدر جدول هستیم از هر نظر که خواهید

پرتاب ماهواره تأیید مدعا شد

 

در اختلاس و غارت گویند خبره هستیم

آنچه که «مال خر» بود سودش نصیب ما شد

 

گویند ما در اعدام بالای جدول هستیم

کم گفته‌اند و این ظلم در حق ما روا شد

 

ماهواره بی‌سرانجام، برجام تیره فرجام

هر یک به نوبهٔ خود یک درد و یک بلا شد

 

با رهبر ولایت این‌گونه گفت رندی

«بنیان دانش» تو حقش چنین ادا شد

این دانش ولایی این‌گونه شد هویدا

محصول بی‌رقیبش آخوند بی‌حیا شد

 

زود است تا ببینی پایان موحشی را

آنگه که بارگاهت یکباره در فنا شد.

 

گودرز - مرداد ۱۴۰۱

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/67cd765a-d1e8-4893-af1e-ebf48a9216c8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات