728 x 90

ماهواره ولایی!

ماهواره ولایی
ماهواره ولایی

چنین گفت سردار سرلشگری

ز پرتاب ماهوارهٔ دیگری

چنان با تفاخر سخن گفت از آن

که گویی شده مالک آسمان

بگفتا سپاهی فضایی شده

مسلح به فن ولایی شده

شده مستقر در مدار زمین

فقط بود کمبود ملت همین

نظامی که «آقا» بود رأس آن

شود بر جهان بعد از این پاسبان

فرستاده یک گشت در آسمان

مجهز به ردیابی « مستعان» ۱

اگر ذره‌ای هست اندر فضا

به «ویروس» اگر گشته آن ‌ مبتلا

به‌سرعت همی کشف و پیدا کند

به ادرار اُشتر مداوا کند

نباشد غم آب و نان غذا

چو ماهواره می‌چرخد اندر فضا

دگر درد ویروس درمان شده

معیشت مهیا و آسان شده

 

کرونا از این پس خطرناک نیست

بسیجی چو باشد دگر باک نیست

به یاری ویروس یاب جدید

کرونا شود در جهان ناپدید

 

ظریفی به عظما بگفت ای جناب

برو بعد از این کشک خود را بساب

نه ویروس‌یابت نجاتت دهد

نه ماهواره آب حیاتت دهد

فزون از چهل سال ویروس تویی

کرونای ملعون و منحوس تویی

سزایت بُوَد آتش و انهدام

بسیج و سپاه و تمام نظام

به راهست یک خیزشی سهمگین

رها گردد و شاد ایران زمین

گودرز – اردیبهشت ۹۹

 

۱ـ مستعان نام دستگاه کرونایاب بسیج است که پاسدار سلامی سرکردهٔ سپاه از آن رونمایی کرد که اسباب تمسخر وی در جهان شد