728 x 90

ما شاعران این روزگار

نمایی از قله دماوند
نمایی از قله دماوند

روزنامه‌های صبح

خبر از تسلط شب نفس‌گیر می‌دهند

روزنامه‌های ظهر

خبر از زخم‌های پیکر خورشید

روزنامه‌های عصر

خبر از عصری تاریک

 

ستارگان! همه شب‌نامه نویس شوید!

***

 

ما منبری نداشتیم

از فراز کوه‌ها

و آسمانخراشها نیز

صدایمان به کسی نمی‌رسید
اما از حقیقتی سخن گفتیم

که از همهٔ موانع می‌گذرد

و خویش را به اعماق قلبها می‌رساند.

***

محبوبی با چشمانی زیبا نداشتیم

تا زیبایی‌اش را بستاییم

و از ساق سیمین

و سر و چمانش وصفی در غزل بریزیم

 

محبوب ما ولی

چشمانی خونین دارد

با ساقهایی خونین

و قامتی لبالب از خنجر

ما

شاعران آبشارهای خون بودیم

نامش را لبهای دوخته بیشتر آواز کرده‌اند.

م. شوق

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/34c7faf7-1fa3-46ef-80c1-d6ea862c014f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات