728 x 90

گل مریم

گل مریم
گل مریم

نوبت سرسبزی باغ و گلستان می‌رسد

کوچه‌های شهر غرق شور و غوغا می‌شود

مهر تابان رهایی بخش ایران می‌رسد

در مثلها هست با یک گل نمیاید بهار

با گل مریم ولی قطعاً بهاران می‌رسد

این‌همه رنج و شکنج و داغ و درد مادران

با قدم‌های گل مریم به پایان می‌رسد

‏من یقین دارم که بعد از سال‌ها رزم و نبرد

پیک شادی‌بخش آزادی به ایران می‌رسد

در یکی از روزهای خوب سال پیش روی

عاقبت نوبت به فتح شهر تهران می‌رسد

سینه‌ها لبریز از شور و شعف، لبریز شوق

دادخواه خون یاران و شهیدان می‌رسد

‏کوچه‌ها را گل ببندید و چراغانی کنید

اینک از مغرب نوید مهر تابان می‌رسد

می‌گشاید دفتری از عزت و آزادگی

نوبت آزادی جمع اسیران می‌رسد

می‌رسد فصل بهار و می‌رسد از ره‌نگار

دستگیر دردمندان و فقیران می‌رسد

کوچه‌ها لبریز خواهد شد زشور زندگی

روزهای خوب آزادی عزیزان می‌رسد

شیر آهن‌کوه مردی پیشوای راه ماست

شک ندارم من وصال او به یاران می‌رسد.

اختر بختش بلند است و الهی بیش باد

با گل مریم و او این غم به پایان می‌رسد

ع. یاری

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9d92c9d7-1e0b-42c8-b34e-640c6ba3e7a4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات