728 x 90

ممنوعیت تحصیل دانش‌آموزان اقلیتهای مذهبی توسط رژیم ایران

مدارس در ایران
مدارس در ایران

محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش آخوند روحانی اعلام کرد: ”تحصیل برای دانش‌آموزان «پیرو ادیان دیگر» که اعلام کنند پیرو دینی دیگر هستند، ممنوع است".

این کارگزار رژیم در توجیه این اقدام سرکوبگرانه افزود: اگر دانش‌آموزان اظهار کنند که پیروان ادیان دیگری بجز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آنها به نوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل آنها در مدارس ممنوع است".

ماه گذشته جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران از "آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی و دینی در ایران" انتقاد کرد. او در دومین گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از رژیم ایران خواست تا به آزار اقلیتهای مذهبی رسمی و غیررسمی خاتمه دهد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات