728 x 90

ترانه «ما می‌توانیم نور امید باشیم»

«ما می‌توانیم نور امید باشیم»
به چهره‌های آدمهایی که
امشب به خیابان آمدند نگاه کن
همه زندگیشان را به‌خطر می‌اندازند
بدون ترس
برای آنها مهم نیست
که بمانند یا بروند
تا زمانی که سیاهی بالاخره نابود شود
پس مرا بشنو
برای تغییر جهان دیر نیست
اگر فقط اراده امتحانش را داشته باشیم
اگر مرا بشنوی
ما می‌توانیم نور امید باشیم
من و تو برای همیشه
من بر این باورم که زمان و مکان وجود دارد
لحظه‌ای که ما باید بپاخیزیم
ما نمی‌توانیم به‌سادگی تسلیم شویم
وقتی که ظلمت همه جا را فراگرفته
پس مرا بشنو
تو می‌توانی با من بیایی یا کنار بروی
اگر مرا می‌شنوی
ما این را در دلهایمان پیدا می‌کنیم که باید قوی باشیم
تو و من با هم
پس مرا بشنو
برای تغییر جهان دیر نیست
اگر فقط اراده امتحانش را داشته باشیم
اگر مرا بشنوی
ما می‌توانیم نور امید باشیم
تو و من برای همیشه