728 x 90

ناامیدی عظما!

ناامیدی عضما!
ناامیدی عضما!

گفت عظما چنین به اصحابش

شب ز غصه نمی‌بَرَد خوابش

وحشت از ناامیدی مردم

کرده ما را پریش و سردرگم

بشود ملت ار ز ما مأیوس

این بود یک مصیبت و کابوس

ناامیدی و یأس و بدبینی

بدتر از کفر و شرک و بی‌دینی

بشتابید که وقت بس تنگ است

هر دو پای نظام ما لنگ است

به کجا یافت می‌شود امّید

نکنید در تهیه‌اش تردید

هند و چین دارد این متاع یا روس

بخرید بهر دفع این ویروس

مفسدان را سریع کنید اعدام

از عوام، نِی خواص صاحب‌نام

گشت امّید راه بیاندازید

نا امیدی ز بن براندازید

ناامیدی بلای دوران است

باعث شورش جوانان است

در نماز جمعه‌ها و در منبر

خطبه خوانید علیه این منکر

تا شود این بلیه از ما دور

دل ما اندکی شود مسرور

حرف ملت به مفسد اعظم

یک کلام است بدون بیش و کم

نه سلاحِ امید درمانی

نه کلام و بیان روحانی

نه هیاهوی مفسد ارزی

نه فلان موشک برون مرزی

ننماید رهایت از کابوس

مضطرب باش و هم‌چنان مأیوس

نا امیدی‌ات این بُوَد علت

ترس از خشم و شورش ملت

 

گودرز – ۲۲شهریور ۹۷

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات