728 x 90

نان من کو!

نان من کو؟
نان من کو؟

زند فریاد ملت از دل و جان

حقوق و حقه‌ٔ ایران من کو

منم آن کارگر در کارخانه

بهای زندگی و جان من کو

من آن دهقان محروم و فقیرم

بهای گندم ارزان من کو

من از رانندگان کامیونم

بهای کار بی‌پایان من کو

به زیر خط فقر، آموزگارم

حقوق و شأن چون انسان من کو

منم آن فارغ‌التحصیل بیکار

ره آینده تابان من کو

پرستارم، وکیلم، کارمندم

مریضم دارو و درمان من کو

جوانی کولبر یا دستفروشم

ضمانت بهر حفظ جان من کو

من آن بی‌خانمان گورخوابم

پناه و سرپناه سامان من کو

من آن غارت شده ایرانی هستم

در این دریای ثروت نان من کو

...

از این پس ما همه اندر خروشیم

چنان دریای پر توفان به جوشیم

سراپا اعتراضیم و تهاجم

به ره عدل و آزادی بکوشیم

برای محو این دزدان حاکم

لباس خیزش و وحدت بپوشیم

 

گودرز آبان ۹۷

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات