728 x 90

نظام گیج و آشفته!

علی خامنه ای
علی خامنه ای

آشفتگی و بهم ریختگی رژیم بعد از کشته شدن «فخری زاده» شاه مهره بمب‌سازی و اتمی‌اش

گیج و ویج است و مضطرب «رهبر»

که چه خاکی بریزدش بر سر

یک عدد شاه مهرهٔ اتمی

رفت از دست و گشته او مضطر

کرک و پشمی نمانده بر کُله‌اش

شده هم‌چون شغال و گرگی گر

همردیف مقام «حاج قاسم»

گشت خارج ز بیت و حلقهٔ شر

بمب سازی که نیست لنگهٔ او

در میان ایادی رهبر

های‌وهوییبه‌پاشده که نبین

شده گوش فلک از آنها کر

وعده انتقام سفت و سخت

شده ورد زبان بار دگر

انتقامی بسان «حاج قاسم»

کس ندید سخت‌تر از آن دیگر

بزنیم شهری از اروپا را

یا فلان کشور و فلان بندر

بکنیم پاره پاره این برجام

محو سازیم نشانه‌اش یکسر

باند دیگر بگفت آهسته!

نخرید بهر ما دوبار شر

بد بُوَد حال و روز ما بسیار

نکنید روزگار ما از این بدتر

گیج و منگ است این وسط «آقا»

توی گِل گیر کرده هم‌چون خر

روزگارش از این بتر گردد

دورهٔ تاخت و تاز رسیده به سر

شورش است و قیام در تقدیر

مردمی خشمگین و عصیانگر

روزگارش سیاه خواهند کرد

با فنای نظام ضدبشر

گودرز – آذر۹۹

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات