728 x 90

نگاهت آوردگاه سربلندی فداست

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران
مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران

                                                                                                                                          تقدیم به: مسعود خالق ۵۵سالگی سازمان رستگاری و سرفرازی

 

نگاهت آوردگاه سربلندی فداست

در بیکرانگی پرشکوه رنج؛

ای ناخدای رنج انسان…

دربلندای فدای همه چیز؛ رنج خاموش را سهم خویش دانستی

و اینسان ۵۵سالگی سازمان رستگاری و سرفرازی را،

رقم زدی…

بشارتی از رویش بی‌شکست خیزش

در خاک سرزمین‌ات که دشمن سترونش می‌خواست…

و اکنون نام تو،

ترجمان فدای همه چیز برای آزادی خلقت؛

و نشان آیه فضیلت شورشگری برستم است

و کلامت قطعیت توفان فضل‌الله المجاهدین علی القاعدین…

آه‌ای معمار سرفرازی فدا؛

با تو در جای جای میهنت تسلیم داغی است بر دل دشمن…

و ای حماسه بی‌زوال آرزو،

در آزادی خلقی که اسیر است اما تسلیم را برنمی تابد،

نامت رمز پیروزی بی‌تردید است در صعوبت پیکار…

متبرک باد نام تو…

م. آزاده

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات