728 x 90

هر مرگ تولدی‌ست در آزادی

تولدی در آزادی...
تولدی در آزادی...

مرگ در مذاق آزاداندیشان

دگردیسی از قوارهٔ جسم است به‌سوی بی‌سویی

رها گردیدن در مطلق محض

پیوستن به اصل ناب شروع

شناور گشتن در تازه‌گی‌های پی‌درپی بکر

 

غبار ـ باد جهان

می‌تواند درو کند تنفس زرد برگی را بر شاخهٔ خشک

اما با سبز زندگی

در نگاه زندگان چه می‌تواند کرد؟

آنان که مرگ را بارها

در جام انتخاب مرگ

نوشیده‌اند

 

 

حاشا که با مرگ هرگز نکاسته‌ام

خود را به ترس نپیراسته‌ام؛

زیرا هر مرگ تولدی‌ست در آزادی

 

ع. طارق

۸مرداد ۱۴۰۱

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ad5506f8-cdbb-4b43-8401-34364e1bf575"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات