728 x 90

هشدار عظما!

هشدار و هراس ولی‌فقیه از قیامهای سال ۹۸

هشدار عضما‍!
هشدار عضما‍!

شخص عظما به مجمع اشرار

می‌دهد دم به دم همی هشدار

با پریشانی و فغان گوید

«فتنه» در پیش رو بوُد، زنهار!

سال آینده سال توفان است

خطراتش بْوُد مصیبت‌بار

سال جاری اگر که پابرجا،

مانده‌ایم با فلاکت بسیار

سال آتی نه اینچنین باشد

شورشی در ره است و آتشبار

این همه اضطراب و دل‌شوره

می‌دهد مستمر مرا آزار

رویش شورشی هر «کانون»

رفته در چشم‌ بنده هم‌چون خار

گو بسیجی مباش وارفته

ور نه ما را نگه کنی بر دار

فقها، عالمان صاحب‌نام

خواب غفلت بس است، هان بیدار

پلتیک جدید و فتوایی

رو کنید و دهید دیگر بار

راه‌کاری دگر نمانده مرا

هر چه بود از فریب و از کشتار

از زمان امام تااکنون

ما در این ره گسسته‌ایم افسار 

نه دگر هارت و پورت سرداران

بگشاید گره ز مشکل و کار

نه تمام وجوه بیت‌المال

پول و ارز و طلا دو سه خروار

محتضر مانده‌ایم و درمانده

منتظر تا سقوط نکبت‌بار

 

گودرز دی ۹۷

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات