728 x 90

همصدا در «آذر» …

تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران
تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران

ملتی همصدا در «آذر» شد

متحد ضد شیخ «رهبر» شد

 

هر خیابان و صحن دانشگاه

پر ز فریاد و نور و اخگر شد

 

شهرهای یکصدا خروشیدند

گوش شیطان و شیخ از آن کر شد

 

عزمها بر سقوط استبداد

جزم و فولاد و بس قوی‌تر شد

 

شهر دیگر خموش و در خود نیست

منقلب گشته پر ز سنگر شد

 

پایکوبان مصمم و شاداب

نسل رزمنده شورشی‌تر شد

 

از شمال و جنوب و شرق و غرب

اعتصاب، اعتراض مکرر شد

 

آتش انقلاب و آزادی

شعله‌ورتر شد و فزونتر شد

 

روزها اعتراض بر بیداد

شب پر از انفجار و آذر شد

 

شوق رفتن به سوی آزادی

منشاء رزم صد برابر شد

 

کینه از ظلم بی‌حساب شیخ

«کوکتل» آتشین و خنجر شد

 

گزمگان ناامید و فرسوده

وحشت و لرزشان فزونتر شد

 

دیکتاتور را بگو که‌ ای ضحاک!

روزگارت سیاه و آخر شد

 

انقلاب نوین ایرانی

در جهان کارزار برتر شد

 

گودرز - ۱۷آذر ۱۴۰۱

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/08c4833b-672a-4255-9ffd-f74876187d75"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات