728 x 90

همه باید به خیابان برویم

حضور گسترده مردم اصفهان در بستر زاینده رود
حضور گسترده مردم اصفهان در بستر زاینده رود

همه باید به خیابان برویم
بر کف دست، سر و جان برویم

مثل موج از دل هر خانهٔ خویش
به در آییم و به طوفان برویم

وطنم قلعه زندان شده است
رو سوی قلعه زندان برویم

ای چهل ساله اسیر دد و دیو
وقت آن شد سوی دیوان برویم

دیر شد، وقت نداریم بیا
بشتابیم و خروشان برویم

عنکبوتی شده این خانهٔ خصم
ما چنان عاصفه، غران برویم

خون آبان به رگ خود جوشان
رو سوی محو زمستان برویم

خوک و کفتار در این خاک افتاد
همچو شیران، سوی خوکان برویم

م. شوق

 

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات