728 x 90

واکسن نخرید!

واکسن نخرید ...
واکسن نخرید ...

عظمای ولایت گفت با منطق ملایی

واکسن نخرید هرگز از هرکس و هر جایی

 

گر کشته شود ملت از حمله‌ این ویروس

احسنت به این همکار ویروس کرونایی

 

ما همره این ویروس هم بوده و هم هستیم

آن رتبه پایینی ما مسند بالایی

 

گفتیم که تحریمات ما را ندهد امکان

گفتند خرید آزاد، از هرکس و هر جایی

 

گفتیم «اف اِی تی اف» شد مانع این اقدام

گفتند ندارد منع داروی کرونایی

 

گفتیم که خود باشیم در مرحله تولید

خندید ز غضب ملت بر حیله ملایی

 

اکنون که شده افشا هر حیله و ترفندی

دستور دهیم ناچار از موضع عظمایی

 

هر واکسن غربی را تحریم کنیم یکسر

از «فایزر» و از «آکسفورد» یا نوع «مُدرنا» یی

 

ممنوع نَبُود اما از بهر بقای ما

وارد بشود هر نوع ابزاری و کالایی

 

لازم بُوَد و واجب البته خرید آن

آمریکایی و چینی یا نوع اروپایی

 

فتوای «امام» این است، ابقاء نظام «اوجَب»

بر هر عملِ واجب از منظر ملایی

 

از بهر بقای خود برجان بخرید «آقا»

هم مضحکهٔ عالم هم خواری و رسوایی

 

گفتا چنین رندی با شیخی شقاوت خو

آید پس از این شبها خورشیدی و فردایی

 

زود است و نباشد دیر با خیزش این ملت

پایان شب شیخان باشد چه تماشایی

گودرز – دی ۹۹

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات