728 x 90

ویروس سلطنتی!

ویروس سلطنتی
ویروس سلطنتی

دو سه سال پیش کرونا ویروسی

میلیون‌ها بکشت از انسان

 

گشت محبوب حضرت عظما

کرد چندی حراست از ایشان

 

راه را بهر آن گشود «آقا»

در نوردید تمامی ایران

 

حال بعد از ۳سال از کرونا

ویروسی رخ نمود و شد جنبان

 

انگل بی‌قرار تاج و تخت

مدعی وراثت سلطان

 

تا بساط شهنشه مدفون

باز گردد ز عمق گورستان

 

در زمانی که جنگ در اوج است

جنگ شیخان و ملت ایران

 

دیکتاتور با قوای سرکوب‌اش

نیست دیگر حریف این میدان

 

در چنین تنگنای مرگ‌آور

وارثان قبیله شاهان

 

گرد و خاکی نموده‌اند که نگو

با هیاهو و گفتن هذیان

 

تا در این گرد و خاک و های‌وهوی

شیخ را فرصتی دهند ارزان

 

تیغ ملت به همت ویروس

کُند گردد به گردن آنان

 

دودمان پلید این ویروس

منقرض گشت و مرده در ایران

 

سلطنت بازی وقیحانه

نیست دیگر کثیف‌تر از آن

 

سَم پراکندن بقایایش

نکند درد شیخ را درمان

 

شاه و شیخ با «ساواک» و با «ساواما»

«همه با هم» خباثت دوران

 

محو گردد به خیزش و آتش

همه این رذالت از ایران

 

گودرز - اسفند ۱۴۰۱

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b5fb2c4e-e01a-447e-9dc4-5ad2810827c7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات