728 x 90

پرسش

پرسش
پرسش

این شب فاصله اگر       مانده و پیر می‌شود

چاوش صبح کیست کاو بانگ دلیر می‌شود؟

 

محتسب و فقیه شهر رسم قناره کرده‌اند

لاله‌ٔ شبگرد غزل         خون صفیر می‌شود

 

داد زدم به گوش باد: چیست به‌های‌وهوی تو؟

گفت که چاه این شغاد،       دام شهیر می‌شود!

 

مشق سپیده می‌سرود           بر لب رود، ماهکی

عشق شنید و گفت: «کی، این شبِ قیر می‌شود؟

 

عمر زمین به آه رفت     تا برسد به ماه تو

رخش کدام طالعی     نای نفیر می‌شود؟»

 

ماه چکید و رود رفت...ژاله‌ٔ عشق، غنچه بست:

پاسخ کیست ناجیِ      خاک اسیر می‌شود؟

 

س. ع. نسیم

۱۸مرداد ۹۸