728 x 90

پولشویی!

پولشویی
پولشویی

چنین گفتا «ظریف» در گفتگویی

ز وجهی از وجوه پولشویی

بْوُد راهی و کاری پر درآمد

که دارد جایگاه بس نکویی

چنین شغل شریف و با دوامی

به دنیا جز نظام ما نجویی

هر ارگانی ز ارکان ولایت

به پولشویی دارد انس و خویی

به زیر سایه بیت ولایت

هلال و جایز است هر سودجویی

هزاران میلیارد پول خلایق

رود یک آن از سویی به سویی

اگر «اف.ای.تی.اف» شد مزاحم

ز شورای نگهبان چاره‌جویی

نمایند و رهش هموار سازند

شود تسهیل امور پولشویی

سپاه با سریالِ کاسپین‌ها

همه دارند یکسان رنگ و بویی

قاچاق و اختلاس و رانت و رشوه

مکن از منشأ آن پرس و جویی

به عظما و نظامش پشتگرمند

نباشد این دگر راز مگویی

ولی پایان این غارتگری را

نباشد چاره‌ای جز رزمجویی

سرانجام شورش و عصیان ملت

بْوُد حْسن ختام بس نکویی

گودرز – آبان ۹۷

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات