728 x 90

چند کلامی در مفهوم واقعی تشکیلات مجاهدین

تجمعی از سازمان مجاهدین خلق ایران
تجمعی از سازمان مجاهدین خلق ایران

قیامهای مردم ایران هر لحظه گسترده‌تر می‌شود و عمق بیشتری پیدا می‌کند. چشم‌انداز تغییر حکومت آخوندی هر روز روشنتر می‌شود. اینجاست که ضرورت وجود یک نیروی سرنگون کننده بیشتر مطرح می‌شود. نیروی سرنگون کننده، به یک تشکیلات قوی نیازمند است. امری که همه می‌گویند مجاهدین و مقاومت ایران دارای این تشکیلات قوی، هست.

اما شاید خوب در مفهوم این «تشکیلات مجاهدین» دقت نشده باشد؟

راستی تشکیلات مجاهدین چه ویژگیهایی دارد؟

ساده‌ترین مفهوم تشکیلات به مجموعه افرادی گفته می‌شود که در سلسله مراتبی به نظم کشیده شده و دارای ویژگی فرمانپذیری هستند.

مانند افراد یک ارتش. یا افراد یک اداره. که در ساختار معینی مشغول به کار هستند و از فرمانده یا رئیس خود فرمان می‌گیرند و به زیردست خود فرمان می‌دهند. در این‌گونه تشکیلات قوانین و مقرراتی معمولاً سخت و تغییر ناپذیر حاکم است. عضویت در چنین تشکیلاتی معمولاً با انگیزه‌های بسیار قوی آرمانی ارتباطی ندارد.

پیوستن به ارتش‌ها اغلب یا با اجبار برای خدمت وظیفه و یا با انگیزهٔ مادی برای کسب یک شغل در جامعه صورت می‌گیرد. (بجز موارد نادر که میهن‌پرستانی با مبارزه در راه میهن خدمت در آن را می‌گزینند).

در اغلب ارتشها امور بر اساس اجبار و اطاعت می‌چرخد. در ادارات نیز انگیزه‌های مادی مانند حقوق و اضافه حقوق و تشویق و مزایا و در صورت تخطی تنبیه و کسری حقوق، چرخهای اداره را می‌گرداند.

اما آنچه در تشکیلات انقلابی هم‌چون تشکیلات مجاهدین و ارتش آزادی ایران وجود دارد کاملاًً متفاوت است. زیرا آنجا کلیه افراد با عشق و انتخاب آگاهانه و آزادانه خود به این تشکیلات می‌پیوندند. در بدو پیوستن به‌جای دریافت چیزی، برعکس، فرد از زندگی و شغل و فرزند و خانواده و اموال خویش گذشته و قدم در این تشکیلات گذاشته است.
هر عضو این تشکیلات سالها رنج مبارزه، مثل اسارت و شکنجه و تبعید و ضربات گوناگون و سختیهای مبارزه را بر خود هموار کرده است و جانهای عزیزان خود را در این راه فدا کرده است.

هر عضو این تشکیلات با گذر از کوران چند دهه مبارزه در برابر دیکتاتوری، فردی کاملاًً آگاه به تمامی امور سیاسی اجتماعی و آرمانی زمانه خود گشته. همواره از دردها و مشکلات جامعه مطلع و بر راه‌حلهای واقعی آن مشرف است.

هر عضو این تشکیلات به‌دلیل شرکت در مبارزه‌ٔ سخت و طولانی، و نبردی که سازنده پولاد آبدیده در کوره نبرد و مبارزه است خود انسانی والا و رها و صبور و دارای منشی پایدار و خلاق و توانای حل مشکلات شده است.

حال وقتی چنین افرادی را در یک مجموعه به هم پیوسته و متحد و منسجم و یگانه قرار می‌دهیم توان اندیشه و نیروی آنها در هم می‌آمیزند و به توان چند برابرمی‌رسد.

تشکیلات مجاهدین، دریایی از نیروی اندیشه و عشق و انگیزه و شوق و ذوق برای رهایی میهن و برای ساختن میهن و برای زنده کردن و خلاق کردن نیروی مردم و آزاد کردن نیروهای قفل شده‌ٔ مردم است.

در این تشکیلات آرزوهایی هست که مادر و سرچشمه سالها نبرد سخت در میدانهای رزم و در زیر بمبارانها و موشک‌بارانها بوده. و هر چه گذشته قدرت این آرزوها افزون گشته است.

در این تشکیلات عشق بزرگی به میهن وجود دارد که در کمتر ارتشی می‌توان یافت. زیرا این ارتش از عاشق‌ترین فرزندان داوطلب مردم تشکیل شده که برای تمام مدت عمر خود به خدمت به زیر پرچم آزادی ملت ایران شتافته‌اند و برای نبرد تا آخرین قطره خون قسم خورده‌اند.

در این تشکیلات نیروی عظیمی به اسم عشق به خلق و میهن موج می‌زند که توانسته به افراد این ارتش نیرویی بدهد تا از همه علایق شخصی‌شان به زندگی و خانواده بگذرند.

در این ارتش تجارب بسیاری برای حل مسایل آینده ایران هست.

این چنین تشکیلاتی، اکنون پس از ۵۳سال نبرد سخت و پس از با عبور از کورانهای و کوره‌های سخت مبارزه با دو رژیم شاه و شیخ و تقدیم بیش از ۱۰۰هزار شهید، اکنون وارد پنجاه و چهارمین سال حیات خود می‌شود. این واقعه را باید به خلق ایران تبریک گفت.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/eb076b1a-7baa-4646-a639-691312f1c638"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات