728 x 90

«چهلم»...

چهلم شهیدان...
چهلم شهیدان...

هر روز بر مزار شهیدی از انقلاب

جانباختهٔ رهایی میهن ز بند دیو

میعاد «چهلم» است

 

شورشگری که چهل روز پیش از آن

تیر شقاوت و ستم شیخ دیکتاتور

او را به خاک در افکند

«چهلم»، میعاد خشم و قیام است و اعتراض

تجدید عهد و پای فشردن به راه او

بر گِرد قبر با پوششی ز شمع و سبزه و گل

دیگر صدای ناله و شیون، یا اشک و آه

یا ماتم و عزا چونان گذشته نیست

شور است و شورش است و خروش است و افتخار

دیگر به جای ضجهٔ جانکاه در داغ یک عزیز

صد ننگ و مرگ بر این شیخ نابکار

نفرت بر این وحوش «ویژه» و مزدور و «پاسدار»

فریاد می‌شود

در بازگشت ز جانب یاران هر شهید

نابودی حکومت جلادان

عهد و تعهدی است

که با غیرت و غرور

باعزم جزم و قدرت و خشمی فزون ز پیش

دنبال می‌شود…

گودرز

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8aa7c0d9-1ce4-498e-9db9-2aeeab384e95"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات