728 x 90

چهلم شهیدان!

شهیدان قیام...
شهیدان قیام...

دوباره پهنه میهن خروش آبان است

تمام خاک وطن رزمگاه شیران است

 

در امتداد نبرد با سپاه جهل و جور

خزان نه زرد‌، که گلگون ز خون یاران است

 

خروش و جوشش خونی که ریخت از تن خلق

چو سیل سرکش و غران به هر خیابان است

 

ببین که آتش پیکار ز چهار سوی وطن

هماره پر شرر و سرکش و فروزان است

 

سر توقف و ماندن ندارد این توفان

چرا که مقصد آن انهدام شیخان است

 

بگو به دیکتاتور پیر زمانه‌ات سر شد

زمان گند زدایی ز خاک ایران است

 

به شرق و غرب و شمال و جنوب این میهن

زمان زمانهٔ عصیان و فصل توفان است

 

اگر به خاک بر افتد صنوبر و سروی

هزار سرو و صنوبر دوباره رویان است

 

به کاروان شهیدان نگر در این پیکار

حضورشان همه در عزم و رزم یاران است

 

به اوج می‌رود هر روز این نبرد سترگ

چرا که شهر به شهر چهلم شهیدان است

 

قطار رزم پر از افتخار این ملت

به سوی فتح نهایی خود شتابان است

 

گودرز – ۱۳آبان ۱۴۰۱

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2cc8640e-c7c9-44bb-b9a5-9449b1c8d0a2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات