728 x 90

چه کارنامه‌ٔ رنگینی از صفای خاطر و پیوندی همیشه حاضر - (در رثای مجاهد قهرمان جعفر سهیلیان)

مجاهد خلق، فرمانده جعفر سهیلیان
مجاهد خلق، فرمانده جعفر سهیلیان

«رفتن جعفر داغمون کرد».

«هنوز در بهتم».

«جعفر؟ باورم نمی‌شه».

این عبارات و نظیرشان، تکیه‌کلام ساکنان اشرف۳ پس از شنیدن خبر درگذشت نابهنگام و بهت‌انگیز جعفر سهیلیان، این مجاهد و یار دوست‌داشتنی‌شان است.

صمیمیت، بی‌پیرایه‌گی و صفای خاطر و ضمیر، شناسنامه‌ٔ معرف جعفر سهیلیان هستند.

جعفر بین یارانش به‌معنی دقیق کلمه سمبل «می‌توان و باید» بود. شیری همواره خروشنده بر تضادها و موانع. این دلاوری و ایمان را نخستین‌بار در طرح فرار موفق از زندان با تنی چند از یارانش آشکار نمود.

سال‌های پایداری در اشرف ۱ و لیبرتی و نیز برپا نمودن اشرف۳، عرصه‌های آزمایش هر مجاهد بوده است. جعفر در تمامی این آزمایشات، سربلند و پیشتاز بود. با وجود مشکلات جسمی، انتخاب‌های راهنمای او همواره توجه به همرزمانش و تهاجم به موانع برای پیشبرد تعهدات بوده‌اند. در عین‌حال، آرامش خاطر او، همیشه هاله‌یی از روحیه در پیرامون همرزمانش ساطع و جاری می‌کرد.

بله فرمانده جعفر در لحظات جنگ‌مان با دشمن، همیشه همراهم هست و به بینش و اندیشه‌اش افتخار می‌کنم.

یاران قدیم و جدیدش یک حرف مشترک درباره‌ٔ جعفر داشته‌اند و دارند: یک مسؤل همیشه دوست‌داشتنی با ارزشهایی جاری در مناسبات روزانه با دیگران. نمایندگیِ این ارزش‌ها، یارانش را ترغیب می‌کند که همواره خاطرش زنده و جاری و تازه بماند.

پیوند با انقلاب درونی مجاهدین و پرداخت بهای آن، از جعفر مجاهدی سراسر شورمند و حقیقتاً قهرمان ساخته بود؛ این‌ها کسانی هستند که همه‌ٔ زندگی‌شان را وقف خدمت به دیگران می‌کنند. این‌ها به‌طور واقعی خوشبخت‌ترین انسان‌ها و رستگارترین هستند. جعفر از رستگارترین‌ها در جمع ما بود.

ارزش بی‌رنگی و تواضع انقلابی، با تنظیم رابطه‌های جعفر در پیرامونش ساطع می‌شدند. هنگام مراجعات به او، هرگز به کسی جواب منفی نمی‌داد. بارها و بارها تأکید می‌کرد که حل مشکل دیگران یک ارزش انسانی و مجاهدی است و باید این کار را بکنیم. همین ویژ‌گیِ برجسته، همواره او را با همه‌گان صمیمی و یک‌رنگ می‌کرد و همه او را دوست داشتند. تأکید می‌کرد که باید ارزش‌های انقلاب خواهر مریم را در خودمان تکثیر کنیم؛ این‌طوری بی‌شک بهترین‌ها را خواهیم ساخت. این تعهدات نسل ماست.

خنده‌ها و شادی‌هایش میان جمع و شوخ‌طبعی‌های نشاط‌آورش هرگز از یادمان و خاطرمان نخواهد رفت، بلکه هرکجا که برویم او را با همین نشانه‌هایش با خودمان خواهیم برد.

درودهای بیکران به عزم و اراده‌ٔ هماره استوارش‌، به راهش، به آرمان رهایی‌بخشش و به انتخابش که همه‌چیزش را برای رهایی خلق و میهن محبوبش گذاشت و آنها را با پیوند با انقلاب درونی مجاهدین به‌رهبری خواهر مریم، صیقل زد و همواره در اوج نگه داشت.

اگر چه یکی از بهترین‌مان در مایه‌گذاری بیکران برای همرزمانش، برای تعهداتش و وجودی سراسر شور و غوغا را از دست دادیم، اینک با همه‌ٔ ارزش‌های ستودنی و یک تاریخچه‌ٔ پر از افتخارش، سوگند و تعهد مان را با او که سمبلی از این ارزش‌ها و تاریخچه است پیوند می‌زنیم.

اسماعیل

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b6a3441d-fc3a-4d12-8c50-e74e990b96de"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات