728 x 90

«چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند»؟!

محاکمه جلادان در دست مردم ایران
محاکمه جلادان در دست مردم ایران

«یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟!»

(حسن نوروزی، عضو مجلس ارتجاع)

 

سؤال خوبی است!

چه کسی می‌خواهد شما را محاکمه کند؟!

همان که منخرین متورم فرعون را

به کناره‌های کف‌آلود نیل پرتاب کرد

 

به پشتاپشت خود نگاه کنید!

دشتی درندشت

کشتزار جمجمة شاهنشیخان یا شیخنشاهان

باد

در استخوان «اقتدار» شان

فوت می‌نوازد

 

ـ چه کسی ما را می‌خواهد محاکمه کند؟!

ـ قوانین متقن تاریخ

در کتاب گشودهٔ عبرت

آه کشدار مادر بغض

بر نعش مشبک فرزند

قدرت یک قطرهٔ اشک

معادل انفجار یک زاغه بمب اتم

 

ـ چه کسی؟!

ـ مشت درشت خیابان

زلزله در زلزله رویان از درد

صاعقه در صاعقه پیچان در خشم

 

ـ ما را چه کسی می‌خواهد محاکمه کند؟!

...

ـ شتاب مدارید

خلق هنوز از خشم برهنهٔ خود

پرده برنیفکنده است.

 

 

ع. طارق - ۲۳آبان ۱۴۰۰

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات