728 x 90

کهکشان آمد

کهکشان آمد
کهکشان آمد

تقدیم به هموطنانی که در تظاهراتهای کهکشان مقاومت ایران شرکت می‌کنند تا نوری از امید پیروزی آزادی بر خفقان آخوندی را به هموطنان داخل کشور برسانند و جهان را به باور قدرت ملت ایران برای کسب آزادی خود برسانند.

 

سری به آفتاب زدم گفت سایه می‌میرد

سزای تیرگی‌اش را ز نور می‌گیرد

سری به ابر زدم گفت دشت می‌روید

دوباره چشمه ره لاله‌زار می پوید

سری به باد زدم گفت با هوای قفس،

بگو که تندر و توفان رسد ز پیش و ز پس

سری به چشمه زدم گفت باز می جوشم

تمام دشت می اید درون آغوشم

سری به شعر زدم گفت باز غزل

به کام شهر بریزد شراب و عطر و عسل

دلم چو مرغ سحرگاه پر زنان آمد

که بر شب سیه شهر کهکشان آمد

پیام شعر گونه‌ای از سوی اختران آمد

به آشتی زمین باز آسمان آمد
م. شوق
۲۷خرداد۱۳۹۸