728 x 90

گشایش نفتی!

گشایش نفتی!
گشایش نفتی!

طرح روحانی برای فروش نفت به مردم . . .

دولت مفلوک تدبیر و امید

منبع امیدهایش ته کشید

چرخهای اقتصادش پنچر است

اقتصادی را که گفت: «مال خر است»

(این سخن می باشد از شخص امام

رهبر و بنیانگذار این نظام)

نیست دیگر میلیاردها پول نفت

منبع این پولها از دست رفت

نیست دیگر مشتری نفت و گاز

گر کسی باشد، کند بسیار ناز

شیخ تدبیر و امیدِ ناامید

ناگهان بر کله‌اش فکری رسید

کشف کرد یک اکتشاف محشری

یک قلم هشتاد میلیون مشتری

جملگی هستند در خاک وطن

از جوان و سالمند از مرد و زن

تا که بفروشد به آنان نفت خام

می‌شود پر اینچنین جیب نظام

میلیونها بشکه را با این هنر

می‌فروشد راحت و بی‌درد سر

بعد از این فصل گشایش می‌شود

نوبت جشن و همایش می‌شود

زیرکی گفتا به روباه دغل

رو به این کشف نوین بنما عمل

مردمِ محتاج پول نان و آب

بی‌حقوق در رنج و در فقر و عذاب

پول اگر باشد از آن نان می‌خرند

یک غذایی شب به منزل می‌برند

پولها در پیش آقازاده‌هاست

در سوئیس و لندن و در کاناداست

در حساب ویژه «آقا» بُوَد

میلیاردها از دلار آنجا بُوَد

مشتری‌هایت اگر از دست رفت

رو به اینان بعد از این بفروش نفت

نفت و گاز دارایی این ملت است

خود ولی در اوج فقر و عسرت است

زود باشد ملت ایران‌زمین

با قیام و با نبردی آتشین

باز بستانند سریع و بی‌امان

سرزمین خویش، از غارتگران

گودرز – مرداد۹۹

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/34763965-8f85-4cce-91ed-dc86f867daa3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات