728 x 90

«FATF »!

مهلکه FATF
مهلکه FATF

زعیمان و شیخان قوم گفته‌اند

ز «اف ای، تی اف» (FATF) حذر می‌کنیم

برای خلاصی ز یک مهلکه

از این فاجعه دفع شر می‌کنیم

ببندیم ورودی مستکبرین

در این باره شق‌القمر می‌کنیم

تمامی دلواپسان را بسیج

برای تقابل خبر می‌کنیم

ز تصویب این لایحه بی‌گمان

تلاش بد و بی‌ثمر می‌کنیم

بگفتار آیات پیر عظام

در این ماجرا ما ضرر می‌کنیم

به بیروت و بغداد و ایضاً یمن

قبول ره پر خطر می‌کنیم

ایادی خود را در آن شهرها

بدون سلاح و سپر می‌کنیم

به هنگام تصویب، این میز را

به هم می‌زنیم و دمر می‌کنیم

ز باند رقیب هر که با ما نبود

به تهدید ز میدان به در می‌کنیم

اگر پیش رفت خط باند رقیب

به ناچار خاکی به‌سر می‌کنیم

در این باره گفتا ظریفی چنین

شما بیهده شور و شر می‌کنید

سر گاو در خمره رفته فرو

و لیکن تقلا چو خر می‌کنید

 

گودرز ۱۴مهر ۹۵

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/28d11e47-3c66-40fb-98e1-c3660749e583"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات