728 x 90

«به یاد ژنرال جیاپ، آن انقلابی بزرگ»

  • 1392/07/16
ژنرال جیاپ فرمانده نبرد «دین بین فو»
ژنرال جیاپ فرمانده نبرد «دین بین فو»

از م. ن

روز 7 می 1954، جهان در شگفتی فرورفت. خبری به سرعت در دنیا طنین انداخت که باور آن بسیار سخت بود. دژ تسخیرناپذیر «دین‌بین‌فو»، سقوط کرد! دژی که با یک ارتش منظم و پیشرفته و بیش از 150هزار نیرو، حفاظت می‌شد... ... اما دین‌بین‌فو سقوط کرد. آن هم به دست نیرویی که هیچ‌کدام از سلاحهای پیشرفته‌ی دشمن را نداشت. نیرویی که فرمانده‌ی آن، یک انقلابی بزرگ بود. ژنرال «نگوین جیاپ».

دژ دین‌بین‌فو، از مهمترین استحکامات نیروهای استعمار بود. از این‌رو، با قوی‌ترین سنگرها و زبده‌ترین نیروها، از آن حفاظت می‌شد. اما هوشی‌مین و کادر رهبری حزب انقلابی ویتنام، می‌دانستند که برای آزادی ویتنام، باید دین‌بین‌فو تسخیر شود. در دسامبر 1953، این مأموریت به ژنرال جیاپ واگذار شد.

جیاپ برای پیروزی، نه بر روی معادلات متعارف نظامی، بلکه بر روی توان عنصر انقلابی تکیه کرد. از این‌رو، نقطه‌ی حمله را درست در منطقه‌یی انتخاب کرد، که دشمن فکر آن را هم نمی‌کرد. آن نقطه، ارتفاعاتی بود که حرکت در آنها، حتی برای نیروهایی بدون تجهیزات نیز، سخت و طاقت‌فرسا بود. رزمندگان ویت‌مین، توپ‌ها را قطعه قطعه کردند و آنها را صدها کیلومتر، از مسیرهای سخت به ارتفاعات رساندند. یکی دیگر از شاهکارهای آنها، حفر دهها کیلومتر تونل در زیر پادگان دشمن بود.

هنگامی‌که عملیات آغاز شد، نیروهای استعمارگر به‌طور کامل غافلگیر شدند. آتش توپخانه‌ی ارتش خلق از بالای ارتفاعات شروع به باریدن گرفت. همزمان، نیروهای ویت‌مین، از داخل تونل‌های زیر پادگان، به داخل آن نفوذ کردند. پس از 55روز نبرد سنگین، سرانجام ارتش خلق توانست دژ دین‌بین‌فو را تسخیر کند. آنچه ناممکن می‌نمود، با اراده‌ی خلقی به‌پاخاسته و رهبری سازمان پیشتازش، ممکن شد. این آغازی برای شکست استعمار در ویتنام بود.

ژنرال جیاپ می‌گفت: «در تناسب کنونی نیروهای جهان، اگر خلقی ضعیف و کوچک، مصممانه بپا خیزد و برای آزادی و استقلال مبارزه کند، می‌تواند دشمنانش را، هر که باشند، به زانو درآورد»

هنگامی‌که از ژنرال جیاپ رمز پیروزی در نبرد دین‌بین‌فو را پرسیدند، او پیش از آن‌که به بر روی عنصر نظامی انگشت بگذارد، بر روی اصل وحدت نیروی پیشتاز انگشت گذاشت. جیاپ همچنین از اصل انتقاد و انتقاد از خود در حین نبرد یاد کرده بود.

سرانجام در بعدازظهر 12مهرماه1392، ژنرال جیاپ چشم از جهان فرو بست. او سهمی به سزا در نبرد خلقهای تحت ستم، برای رسیدن به آزادی دارد. او گفته بود:
«حزب ما پیوسته بر پایه واقعیات جنگ انقلابی در ویتنام باقی ماند و ما به سهم خود نظریه‌ی پیکار انقلابی و ارتشهای انقلابی را غنی‌تر ساختیم!».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات