728 x 90

روز تحلیف برای روحانی

سلفی تحقیر نمایندگان مجلس با موگرینی
سلفی تحقیر نمایندگان مجلس با موگرینی
روز تحلیف برای روحانی                                                  
جشن بود و فضای عرفانی!
بود یک روز خوب و شیرینی
در کنار مادام «موگیرینی»
صحن مجلس نمایش وحدت                                                           
بین صدها قبیله و ملت
انزوای نظام بشد باطل
جای آن احترام، شد حاصل
از تمام قبائلُ دنیا
کدخدایی نشسته بود آنجا
همه مجذوب ریش و عمامه
جذب نفت و دلارشان شامّه
چون به پایان رسید آن «تحلیف»
همه خوشنود ز رفع آن تکلیف
وکلای نشسته در مجلس
مؤمن و برگزیده و مخلص
ناگهان با موبایل خود حاضر
دیگران در کنارشان ناظر
هر کدام با ادا و با اتوار
می‌نمود سعی و کوشش بسیار
 تا بگیرد با «مادام» یک عکس
نیست جایز در این زمینه مکث
از سر و کول و همدگر بالا
می برفتند جمعی از وکلا
یادگاری کنار آن حضرت
موهبت بود و باعث شهرت
عکس سلفی کنار «فدریکا»
تیر باشد به چشم آمریکا
سیل عکاس به سوی شخص وزیر
سوژه را گیج کرد و غافلگیر
این عمل سوژهٔ محافل شد
دین وایمان خفیف و نازل شد
گفت شیخی که این چه رسوایی است
این نه زیبنده چنین جایی است
عکس سلفی نشان ذلت بود
این عمل «سلفی حقارت» بود
بازتابش فقط فضاحت بود
توسری خوردن ولایت بود
                                                        گودرز - ۱۷مرداد ۹۶
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2f211b1b-9487-48dd-a8a3-33a441b34ccc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات