728 x 90

کابینه در مجلس…

از برای کسب رأی اعتماد
دولت جرثومهٔ جرم و فساد
برده روحانی، در مجلس کنون
تا موفق آید از آنجا برون
تا وکیلان زود تأییدش کنند
در شروع کار تمجیدش کنند
اهل کابینه تماماً محترم!
چَم و خمّ کار دانند بیش و کم
پاسدار جلاد و دزد و بازجو
خبره اندر کارشان بی‌گفتگو
صاحب دکان «تدبیر و امید»
گفت منعی یا فشاری را ندید
گر نباشد یک وزیر از «بانوان»
عیب و ایرادی ندارد این زمان
در وزارت جای زن منظور نیست
این قضیه با ولایت جور نیست
طفلکی بسیار هم مشتاق بود
وعده‌هایش شهرهٔ آَفاق بود
تا زنان باشند، در کابینه‌اش
حل شود این مشکل دیرینه اش
نیست مشکل در نظام زن‌ستیز
علتش باشد امور خرد و ریز
این همه فرصت بُوَد از بهر «زن»
کم بگویید از حقوق او سخن
خاطر عظما مکدر می‌شود
«جنتی» هم خاک بر سر می‌شود
سوژه از بهر تشتت نیست کم
این بُوَد کمتر زمثقال و گَرَم
غرق بحران است ارکان نظام
تا زوالش نیست، بیش از چند گام
                                  گودرز - ۲۹مرداد ۹۶.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3eebc773-6a0f-42b7-9b74-afbe8a29b697"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات