728 x 90

بر بال‌های نور به کجا می‌رویم؟ با اینترنت چه می‌کنیم؟

(س.ع.نسیم)
(س.ع.نسیم)
                                
از پنج قاره‌ی جهان بر سفره‌یی مشترک نشسته‌ایم. در دنیای «اطلاعات‌محور» هستیم. به این خوان «اطلاعات‌محور» چه می‌افزاییم و از آن، چه برمی‌داریم؟

به دنیایی رسیده‌ایم که صدا و تصویر هر ثانیه‌اش، برگردان جلوه‌های رنگارنگ زندگی است. در دهکده‌یی با پل‌های بی‌شکست رابطه هستیم. در ارتباطی بر بال‌های نور به جانب کشف افق‌هایی نو.

از تاریکی‌های قرون جهل و شقاوت و فاصله آمده‌ایم. از استیلای دیکتاتورها و سکوت و سانسور، به ضرورت درخشش‌های ارتباط و آگاهی و شناخت رسیده‌ایم. به این بانک جهانیِ انسانی چه هدیه می‌دهیم؟ چقدر هاله‌ی گرمی‌بخش امید به خانه‌مان می‌بریم؟

تقدیر جهان کنونی ما، گردش دایره‌ی شبکه‌های اندیشه‌ ، ایده‌ ، فکر و خلاقیت‌ است. در دوران شتابان این دایره، جسم‌ها لاجرم به تکرار و بیهودگی و یأس و بن‌بست می‌رسند. مغزها تنها با اندیشیدن‌ ، آفریدن، پیشی گرفتن از تیک‌تاک عقربه‌ها‌ و فتح زمان، شخصیت می‌یابند و به رقابت با نورها می‌روند.

                             (س.ع.نسیم)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8c4b2b26-a296-478c-a6c2-b77490df78a4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات