728 x 90

بازدید…

بازدید ولی فقیه ارتجاع از مناطق زلزله زلزله زده
بازدید ولی فقیه ارتجاع از مناطق زلزله زلزله زده
رفت «آقا» تا ببیند زلزله
بود اطرافش ز آدم غلغله!
در حضورش امت عمامه دار
بهر استقبال ایشان بیقرار
حوزه علمیه در سرپل ذهاب
کرده گویا این زمین‌لرزه خراب
امت مظلوم عمامه به سر
خانه‌شان تخریب و اینک دربدر
شاید آنجا بوده پاسدارخانه‌ای
گشته اینک هم‌چنان ویرانه‌ای
ساکنانش زخمی و بی‌سرپناه
نزد رهبر آمدند آن جایگاه
جان به‌در برده همه از زلزله
مدح گویندش بسان چلچله
بنگرید این رهبر والامقام
هست دلسوز خلایق چون امام
یکه و تنها شتابان آمده
بیخبر، شب از جماران آمده

حضرت عظما ولی دیر آمده
با دغلبازی و تزویر آمده
آمده با لشگر دور و برش
ننگ و نفرت بر نظام و رهبرش
مردمان گویند هرجا اینچنین
با زبانی ساده و با خشم و کین
مشکل اینجا بْوُد در رهبری
روضه‌ات دیگر ندارد مشتری
مسکن و مأوا بْوُد ما را نیاز
می نَیرزد روضه‌ات «صد من یه غاز»
گودرز - ۲۹آبان ۹۶.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات