728 x 90

بانگ قیام…

آزادی اگر بهر تو ایمان و مرام است
برخیز که ایام شکوفای قیام است
سرتاسر این خاک ستمدیدهٴ در بند
در کار برانداختن اصل نظام است
اندر تب و تاب است کنون ملت ایران
آمادهٴ سوزاندن این شام ظلام است
دوران پر از ننگ و پر از جرم و جنایت
با همت و همبستگی خلق تمام است
این بانگ قیام است به هر شهر و خیابان
پیوستن و پیمودن ره لُبّ کلام است
لرزان شده این شیخ دغلباز و نظامش
آفتابِ عمر سیه‌اش بر لب بام است
این قوم که غارتگر و دزدند و تبهکار
سهل است بفهمد که دگر کارتمام است
هر توطئه‌اش بهر رهایی ز هلاکت
یک وهم و خیالی بسی باطل و خام است
این رزم جوانان که بسی مایهٔ فخر است
چون رود، خروشنده و جاری و مدام است
فریاد همه ملت از اعماق چنین است
پیروزی ما در پیِ این رزم و قیام است
                                                گودرز - ۱۶دی ۹۶.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات