728 x 90

«منافع ملی کشور»!

منابع ملی!!!!!!!
منابع ملی!!!!!!!

«هر کس به منافع ملی کشور علاقه‌مند است در انتخابات شرکت کند».

(علی خامنه‌ای ۲اسفند ۹۸)

 

 

واژه‌ها را در برکه خون می‌چرخاند

و در ریا و زهر و دروغ می‌پیچاند

«مقام معظم شیطان»!

این اسم مستعار یک فلاکت فرتوت

در پایانی‌ترین دقیقه‌ٔ نکبت

تا از آن فریب خلق را

نقشی بر نقش ببندد شبرنگ

 

«منافع ملی کشور»!

«تکلیف شرعی»!

«روز جشن ملی»!

و قطاری از قاطر،‌

بارشان قطران با قطر قطور دروغ

 

بزکی از تهوع و تاریکی

برای آرایش یک خبث

 

کدام تجاوز ناشده ناموس در این قاموس

کدام ساقهٔ نورس در این کٍشت پر از کُشت

کدام واژهٔ معصوم

ذبح نشد با تیغ این قبیلهٔ بی‌قبلهٔ هار

 

«منافع ملی ایران»

با شجاعت پا افشردن بر فرق یک رتیل درشت است

چسبیده به جغرافیا و تاریخ وطن

و برون انداختنش با خشم؛ با آتش

کجاست برق شجاعت در شمشیر؟

کجاست تلاطم آن پرچم آفتاب یال مالامال از شیر؟

تا درآویزد با ضحاک

و ببندد او را با فتراک

...

کجاست آینده‌ٔ این خاک؟

 

 

ع. طارق