728 x 90

ابلیس و شناسایی رد بال پروانه‌ها

ابليس و شناسايي رد بال پروانه‌ها
ابليس و شناسايي رد بال پروانه‌ها

از خانه تا خیابان 
از خاطره تا خواب
از آسمان آبی تا کاغذ سفید
آلبوم‌ها را نگاه کن! 
خمینی همه را کشت!

*** 

 

در خسوف شبی بلند
گرادگرد فکرهایمان می‌چرخی
ـ با زندگی‌یی دست‌بند خورده
  و کلمات چشم‌بند زده ـ

 

سالهاست پرندگان واژه‌هایمان
گرداگردمان می‌چرخند
خاطراتمان را می‌کاوند:
در رحم‌های تیرباران شده 
در کودکانی از گور آمده
در میهنی در گور زیسته. 

 

هنوز دلتنگی‌هایمان را نَـگریسته‌ایم
و مهجوری عشق‌هایمان را
حتی به شعرهایمان نگفته‌ایم...

 

الفباهای زندگی
در سلول‌هایت ‌پوسیدند.
همه هستیِ تو
شناساییِ رد بال پروانه‌ها بود!

س.ع.نسیم

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات