728 x 90

ابلیس و شناسایی رد بال پروانه‌ها

از خانه تا خیابان 
از خاطره تا خواب
از آسمان آبی تا کاغذ سفید
آلبوم‌ها را نگاه کن! 
خمینی همه را کشت!

*** 

 

در خسوف شبی بلند
گرادگرد فکرهایمان می‌چرخی
ـ با زندگی‌یی دست‌بند خورده
  و کلمات چشم‌بند زده ـ

 

سالهاست پرندگان واژه‌هایمان
گرداگردمان می‌چرخند
خاطراتمان را می‌کاوند:
در رحم‌های تیرباران شده 
در کودکانی از گور آمده
در میهنی در گور زیسته. 

 

هنوز دلتنگی‌هایمان را نَـگریسته‌ایم
و مهجوری عشق‌هایمان را
حتی به شعرهایمان نگفته‌ایم...

 

الفباهای زندگی
در سلول‌هایت ‌پوسیدند.
همه هستیِ تو
شناساییِ رد بال پروانه‌ها بود!

س.ع.نسیم

گزیده ها

آخرین اخبار

پرخواننده ترین دسته بندی ها

پرخواننده ترین برچسب ها