728 x 90

اقتدار حرفه‌ای سپاه...

آمد نیوز یا رفت نیوز؟ هیچکدام! برگشت نیوز به دامان سپاه!
آمد نیوز یا رفت نیوز؟ هیچکدام! برگشت نیوز به دامان سپاه!

دود‌و‌دم و قدرت‌نمایی پوشالی سپاه پاسداران در مورد

دستگیری «روح‌الله زم» مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز…

 

 

کرده ارگان سپاه شق‌القمر

مژدگانی دارد این حرف و خبر

با «شگردی هوشمند و حرفه‌ای»

داد کار اطلاعاتی ثمر

منبع جعل خبر خشکیده شد

حیله و ترفند دشمن بی‌اثر

یک ابرسرشاخه «آمد نیوز»

همچو ماهی صید شد این خیره‌سر

روز و شب می‌کاشت بذر انحراف

می‌نمود اشخاص را از ره به‌در

جشن گیرید بهر این فتح‌الفتوح

گوش دنیا را از آن سازید کر

این مدیر سابق آمد نیوز

بود یک خدمتگزار فتنه‌گر

«فالوور»هایش فزون از میلیون

«سایبری» می‌کرد آن را بیشتر

در پارازیت‌افکنی ممتاز بود

بود اخبارش ز‌ هر جا تازه‌تر

این جناب از «لشگر گمنام» بود

روزگار خدمتش آمد به‌سر

شد فراخوانده که در تور سپاه

خود بیاید راحت و بی‌دردسر

ناگهان این فتنه‌گر تواب شد

تا نماید خدمت از نوع دگر

این همه هوش و شگرد و اقتدار

کس نیابد لنگه‌اش جای دگر

جیمز باندی اکشنی، پیچیده بود

خود نشان از اقتدار است و هنر

لرزه بر اندام استکبار بود

مهره‌اش اینسان شد از دستش به‌در

سیلی از تبریک و احسنت و درود

شد سرازیر بهر این شق‌القمر

...

گفت رندی آن که ترسش بیش بود

اقتدار بازیِ او هم بیشتر

این نمایشهای مضحک هیج نیست

جز تقلاهای پوچ و بی‌ثمر

 

گودرز – مهر ۹۸

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/845f07b1-8860-43b2-ae1f-a2a3272aa959"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات